Altos EasyStore 3TB NAS

Пазарът на NAS House никога не е бил по -добре обслужван и ето още едно завладяващо предложение. Acer са увеличили капацитета на своя EasyStore до 3TB, което го прави пряк конкурент на Drobo (внимавайте за нашата задълбочена оценка на Drobo скоро).

„Acer беше доста нисък с насочените към Soho Altos EasyStore NAS предложения, но и това не го оставя да изсъхне, като днес увеличава капацитета на максимум 3TB. Black Four-Drive Tower разполага с уеб интерфейс за избор на дискове като нива на RAID и автоматични графици за архивиране и пакети Acer в стартиращ компактдиск, който ви позволява да върнете от катастрофални повреди на системата.

Това не се премахва, когато 3TB EasyStore ще го направи, но версията 2TB е достъпна за големи дисконтови ставки и получаване на прилични оценки от август, така че може да искате да започнете да се блъскате, ако искате да скочите на борда на NAS влак.”

Чрез: www.engadget.com

Споделя това:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
електронна поща
| Повече ▼

WhatsApp
Печат

Skype
Tumblr

Телеграма
Джоб

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *