Топла и съвременна кухненска зона

Смес от материали прави кухнята на актьора Yannick Bisson Toronto Kitchen Ane, когато е съвременен, както и уютен. Абстрактно парче от Zac Ridgley, окачено от тавана, както и осветено от LED панел, отхвърля грандиозния вид.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *